regeneracja kości

Jeśli mamy odpowiednią ilość kości możemy zabrać się za planowanie zabiegu i wprowadzanianie implantów.
Niestety często mamy do czynienia z niewystarczającą bazą kostną i tu musimy skupić się pierwsze na regeneracji utraconej kości.

Do utraty kości mogło dojść na wielu płaszczyznach:
- nieprawidłowo usuniete zęby,
- nietypowa anatomia wyrostka,
- zbyt długi okres, który minął między usunięciem zęba, a decyzją o implantacji.

Stosujemy trzy podstawowe metody odbudowy kości:
- sinus lift (reneneracja kości w zatokach szczękowych),
- GBR (sterowana regeneracja kości) - odbudowa kości w wymiarze poziomym (pogrubienie) i pionowym (odbudowa na wysokość),
- bonesplit, bonespreading - rozszczepienie kości przy użyciu urządzeń typu piezosugery.

W naszej klinice zajmujemy się kompleksową odbudową kości.