Implanty stomatologiczne - są nowoczesną i najdoskonalszą metodą odbudowy utraconych zębów. Spełniają one rolę sztucznych, bardzo wytrzymałych korzeni, na których mocuje się korony, mosty, itp. Implanty idealnie imitują naturalne zęby oraz zapewniają pełne odtworzenie funkcji i estetykę utraconego uzębienia. Znakomicie poprawiają pewność siebie oraz jakość życia pacjentów. Pozwalają na nowo cieszyć się pięknym i pełnym uśmiechem.
Implanty stomatologiczne to śródkostne wszczepy wykonane z tytanu. Tytan jest metalem, który cechuje się bardzo wysoką biozgodnością, co w późniejszym czasie przekłada się na osteointegrację, czyli trwałe połączenie implantu z kością. Tylko w takim przypadku mówimy o pełnym wgojeniu implantu. Przyjmuje się, że pełna osteointegracja trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie można przystąpić do wykonania ostatecznych uzupełnień protetycznych w postaci koron, mostów, czy protez mocowanych na belce lub zatrzaskach kulowych. Do czasu pełnej osteointegracji implantów pacjent może korzystać z tymczasowych, prowizorycznych uzupełnień protetycznych.
Wyróżniamy implanty jedno- i dwuczęściowe:

Jednoczęściowe składają się z części śródkostnej, przezśluzówkowej i filaru protetycznego - wszystko to stanowi jeden, nierozerwalny element. Po wszczepiniu takiego implantu nad dziąsłem wystaje filar na który możemy zamocować koronę.
Dwuczęściowe składają się z dwóch oddzielnych części: śródkostnej wszczepianej w kość i przeważnie zaszywanej pod dziąsłem na czas osteointegracji i części naddziąsłowej tzw.łącznika, filaru protetycznego przykręcanego do części śródkostej w drugim etapie leczenia.
Gabinet stomatologiczny- lekarz stomatolog Patryk Miklejewski -Gorzów Wielkopolski
    | Implanty  |  chirurgia  |  protetyka  |  endodoncja  |  stomatologia estetyczna  |