IMPLANTACJA - 3 RODZAJE

Ze względu na czas implantacji wyróżniamy trzy możliwości wykonania zabiegu:

IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA - występuje gdy podczas jednej wizyty usuwany jest ząb zakwalifikowany do ekstrakcji i w to miejsce wszczepiany jest implant oraz zakładana jest korona tymczasowa. Jest to procedura wskazana szczególnie w strefie estetycznej przy zębach w odcinku przednim od kła do kła.

IMPLANTACJA WCZESNA - jest to najczęstsza procedura i dotyczy sytuacji, kiedy to po usunięciu zębów odczekuje się 3 miesiące na całkowite wygojenie kości i po tym czasie przystępuje się do implantacji.

IMPLANTACJA PÓŹNA - ma miejsce gdy pacjent utracił zęby w odległym czasie i po nieraz wielu latach zgłasza się do gabinetu w celu uzupełnienia braków zębowych.

IMPLANTACJA KROK PO KROKU

wszczepienie implantu
Wszczepienie implantu

Zabieg implantacji jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny.

Wszczepienie implantu trwa 10-15min, a czas przewidziany na cały zabieg to ok. 1 godz., w czym zawiera się: znieczulenie, przygotowanie do zabiegu, wszczepienie jednego lub większej ilości implantów, omówienie z pacjentem postępowania pozabiegowego.

Do zabiegu nie trzeba się przygotowywać w żaden szczególny sposób, można potraktować to jak "zwyczajną" wizytę u dentysty.

Po 7 dniach od zabiegu ściągane są szwy.

Postępowanie po zabiegu jest opisane szczegółowo na podstronie: "po zabiegu"

pobranie wycisków
Pobranie wycisków

Standardowo po 6-8 tygodniach od zabiegu pobierane są wyciski, które potrzebne są do wykonania ostatecznej pracy protetycznej.

Każda praca jest wykonywana pod indywidualne oczekiwania pacjenta (kształt, kolor zębów)

założenie korony/mostu/protezy
Założenie korony/ mostu/ protezy

Zakończenie leczenia nastepuje po kolejnych 2 tygodniach (tyle czasu potrzebuje laboratorium protetyczne na wykonanie pracy).